В Раднево откриха Център за обществена подкрепа

В Раднево откриха Център за обществена подкрепаНа 2 октомври в Раднево бе официално открит Центърът за обществена подкрепа. Кметът д-р Юлиан Илчев и инж. Димитър Желев, председател на Общинския съвет прерязаха лентата. Отец Никола освети помещенията и пожела на персонала много здраве и благоденствие. Стаите, намиращи се на втория етаж на Битовия комбинат са ремонтирани съгласно методиката за предоставяне на социалната услуга със собствени средства на Община Раднево, а средствата за оборудване и обзавеждане на центъра са от Фонд „Социална закрила”.
Центърът за обществена подкрепа е с капацитет 40 потребители.
Подкрепата ще е насочена към превенция по отпадане от училище, по изоставяне на деца в институции. Клиентите ще ползват услугите на психолог, логопед и специален педагог. Те ще бъдат насочвани към центъра от Дирекция „Социално подпомагане” в Раднево.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД