Клуб "Здраве и безопасност" кани бизнеса да участва в конкурс

Клуб "Здраве и безопасност" кани бизнеса да участва в конкурсПо повод 5-годишнината си Клуб "Здраве и безопасност"-Стара Загора учреди регионални годишни награди за бизнеса, спазващ нормите на безопасни условия на труд и грижа за здравето на работниците. Церемонията по обявяване на наградите ще бъде на 19 ноември - рождения ден на клуба.
В конкурса могат да участват предприятия от всички икономически дейности на територията на област Стара Загора, в които в предходната и настоящата година не са допуснати смъртни или инвалидизиращи злополуки. Нужно е до края на октомври да се изпрати заявление-въпросник по образец. Такса за участие няма.
Кандидатите ще бъдат разпределени в три групи: предприятия с до 50 души персонал, от 50 до 250 души и големи предприятия с над 250 души персонал.
Критериите са най-много отработени човекочасове от персонала на фирмата без допусната трудова злополука и най-малко загубени дни поради трудова злополука; внедрена и работеща добра практика в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
Класирането на участниците ще бъде обявено на сайтовете на клуба и ТПП-Стара Загора, а изложение на наградите и наградените фирми ще бъде направено във фоайето на ТПП-Стара Загора и на Регионална дирекция "Инспекция по труда"-Стара Загора.
"Здравна поща", Живка КЕХАЙОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД