В София стартира курс по ехокардиография

В София стартира курс по ехокардиографияУлтразвуковите изследвания през последните десетилетия навлязоха широко в практиката като информативен и сравнително евтин метод за образна диагностика, с напредъка в технологиите постепенно палитрата от ехографски методи се разшири и обогати. Ехокардиографията също не прави изключение от тази обща тенденция на развитие, а в последните години у нас тя стана част от високоспециализираните дейности на доболнично ниво и същевременно навлезе широко като метод за диагностика в кардиологичните клиники и отделения.
В края на тази седмица в София ще бъде даден старт на поредния модул от обучителния курс за експертно ниво на Дружеството на кардиолозите в България, организиран от Работната група по ехокардиография. Десетки лекари от страната и чужбина ще имат възможност да обогатят знанията си в една нова и много специфична област - контрастната ехокардиография. Наред с тази тема ще бъде отделено внимание и на други специфични въпроси - възможности на стрес-ехокардиографското изследване и на триизмерната ехокардиография, ще бъдат дискутирани съвременните тенденции в диагностиката на някои сърдечносъдови заболявания.
Достатъчно добър ли е достъпът до ултразвуковите изследвания в кардиологичната практика на доболнично и болнично ниво у нас днес? Къде сме ние в сравнение с останалите европейски страни? Какви са възможностите и рисковете при контрастната ехокардиография? Отговор на тези и други въпроси в навечерието на проявата търсим заедно с д-р Красимира Христова, секретар на Работната група по ехокардиография при ДКБ и един от лекторите на курса.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД