За поредна година отбелязваме еворпейския ден на пациента

Знаете ли 14-те основни права на пациента?

За поредна година отбелязваме еворпейския ден на пациентаЕвропейският ден за правата на пациента ще бъде отбелязан отново тази година на 18 април в страните-членки на Европейския съюз. Целта на този ден е да обърне внимание на всички правителства и на политиците, че правата на пациента трябва да бъдат правилно дефинирани във всяка държава и да бъдат зачитани.
Важно е и да бъдат популяризирани 14-те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на здравеопазването, както и да се насърчат институциите в съответните държави да предприемат необходимите политически действия за дефиниране на правата на пациента и тяхното спазване.
Популяризирането на ежегодното честване на Европейския ден на правата на пациента започна през 2007 г. от Active Citizenship Network, заедно с граждански организации на пациенти от всички страни на ЕС.
"Здравна поща", i

1. ПРАВО НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.
2. ПРАВО НА ДОСТЪП
Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните успуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледни точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.
3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ
Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския и технологичен прогрес
4. ПРАВО НА СЪГЛАСИЕ
Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във взимането на решения за неговото здраве. Тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участието в научни изследвания
5. ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР
Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.
6. ПРАВО НА ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общомедицинско лечение/хирургически намеси.
7. ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ВРЕМЕТО НА ПАЦИЕНТА
Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечението.
8. ПРАВО НА СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Всяко пице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.
9. ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТ
Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешка, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията на висок стандарт на безопастност.
10. ПРАВО НА ИНОВАЦИИ
Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.
11. ПРАВО НА ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНУЖНО СТРАДАНИЕ И БОЛКА
Всяко лице има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.
12. ПРАВО НА ИНДИВИДУАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
Всяко лице има право на диагностични и терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.
13. ПРАВО НА ЖАЛВАНЕ
В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.
14. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случаи на понесени физически, морални или психологически вреди причинени от здравни услуги и лечение.

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД