Във Варна ще обучават курсисти за здравни и дентални асистенти

Във Варна ще обучават курсисти за здравни и дентални асистентиПрием на курсисти за професията "Здравен (дентален) асистент" обяви Центърът за професионално обучение към Медицински университет – Варна. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Здравен асистент" могат да постъпят на работа на длъжностите: "Здравен асистент", "Асистент на лекар по дентална медицина", "Болногледач", както и други длъжности, допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.
Завършилите курса могат да работят, като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността, информират от dnesplus.bg.
Здравните асистенти имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз. Курсът е с продължителност 7 месеца и половина, целодневно, при общ брой часове по теория и практика - 1040, а в края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация, валидно в България и страните от ЕС.
Документите се подават в сградата на Медицински колеж - Варна на бул. "Цар Освободител" 84, до сградата на Здравната каса, всеки работен ден от 8.30 до 16 ч.
Таксата за обучение е 2000 лв. Курсът стартира на 11.09.2017 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД