Промени в наредба ще направят по-лесно откриването на аптеки

Промени в наредба ще направят по-лесно откриването на аптекиПромени в наредба облекчават процедурите за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарства и за отваряне на аптека към болница. Те са внесени за обсъждане от здравния министър проф. д-р Николай Петров на 4 август. След приемането им за целта ще се подават заявления по образци в Изпълнителната агенция по лекарствата. Няма да се ползват досегашните заявления, като промяната цели по-бързото и ефективно обслужване на заявителите.
Наредбата цели и намаляване на административната тежест. Например вече няма да е необходимо в аптеката да се пазят хартиени сертификати за удостоверяване на членство на магистър-фармацевт в Българския фармацевтичен съюз. Сега се иска не само копията да са в аптеката, а и удостоверенията от курсове за повишаване на квалификацията.Тази информация ще може да се проверява онлайн чрез сайта на БФС. Предлага се и промяна в наредбата, която цели осигуреност на здравните заведения със съответния квалифициран персонал от медицински специалисти. Нов текст гласи, че организацията на работа и числеността на фармацевтите в аптеката трябва да осигуряват спазването на непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка и продължителността на работното време, установени в Кодекса на труда, предаде Дарик. Наредбата вече ще изисква дейността в аптеките да се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика - досега това се изискваше само от болничните аптеки. С посоченото нововъведение се цели преодоляване на празнотата, относно уредбата на аптеките, които не се стопанисват от лечебните заведения, уточнява министърът в мотивите си. Нов текст изрично посочва, че изискването за поставянето на табела с надпис "аптека" отпред няма за цел рекламна дейност, а в мотивите се уточнява, че с предложението се цели да се преустанови съществуващата за общините неяснота, относно предназначението на посочените табели.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД