Ръководният екип на МЗ вече е оформен

Ръководният екип на МЗ вече е оформенРъководният екип на Министерството на здравеопазването вече е оформен и задачите им са разпределени. Министър Николай Петров ще има общо трима заместници, които вече бяха назначени със заповеди на министър-председателя, а днес ведомството обяви и ресорите, за които ще отговарят, съобщиха от пресцентъра на министерството. Зам.-министър Мирослав Ненков ще отговаря за - медицинските дейности, - образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването - въвеждането на електронното здравеопазване, европейската координация и международните дейности - управлението на търговските дружества и капиталовите разходи на министерството.
Ненков се очертава с най-много задачи в новия състав на министерство, защото поема също и контрола върху дейността на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи за деца, както и чувствителни институции като Фонда за лечение на деца, Центъра за асистирана репродукция, Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Изпълнителната агенция "Медицински одит" и на Изпълнителната агенция по трансплантация. На заместник-министър Лидия Нейчева са поверени - лекарствената политика, регулирането и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, - обществените поръчки в системата на здравеопазването и администрирането на международните проекти - контрол и върху дейностите, свързани с наркотични вещества. Тя ще ръководи дейностите на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по наркомании, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Националния център и районните центрове по трансфузионна хематология. Заместник-министър Светлана Йорданова ще отговаря за - промоцията и превенцията на общественото здраве и дейности, свързани с отчитането и оценката на националните здравни програми - специализирани донорски програми. - режимите относно водите и храните - дейностите, свързани с ваксините, които се осъществяват от главния държавен здравен инспектор. Зам.-министър Йорданова ще осъществява контрол върху държавните психиатрични болници, Националната експертна лекарска комисия, Националния център по радиобиология и радиационна защита и Националния център по обществено здраве и анализи.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД