Конференция за българското здравеопазване ще се проведе на 22 март в София

д-р Адам ПерсенскиКонференция на тема „Диагноза: Българско здравеопазване – състояние и перспективи” ще се проведе на 22 март в „София Хотел Балкан”. Тя ще бъда открита от д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването.
В продължение на обявената посока за развитие и с оглед на последните промени в модела очакваме държавни експерти, бизнес, професионални и съсловни организации да коментират верните направления и да очертаят очаквания ефект от реформите.
За първи път у нас в здравен форум ще участва г-н Арне Бьорнберг от Health Consumer Powerhouse – организацията, разработила един от най-обективните рейтинги на здравноосигурителните системи в страните от ЕС.
Презентация ще изнесе и г-н Филип Домански, главен експерт в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.
Лектори ще бъдат експерти от Комисия за финансов надзор, Български лекарски съюз, Асоциация на българските застрахователи, Български фармацевтичен съюз, Национален център по обществено здраве и анализи, Национална пациентска организация и др.
Във форума ще участват представители на Министерство на здравеопазването. За участие са поканени министрите на здравопазването от 1989 г. досега.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД