Пациентски организации подкрепиха здравната реформа с меморандум

Пациентски организации подкрепиха здравната реформа с меморандумВ заключителната част на Петия Национален конгрес на пациентските организации делегатите и гостите приеха Меморандум, който обединява позицията на пациентите по ключовите проблеми в здравеопазването.
В продължение на 3 дни представители на институции и пациентски организации от цяла България обсъждаха реформите в здравеопазването и достъпа до качествени здравни грижи и лечение на пациентите.
По време на втория ден, в рамките на две работни сесии, посветени на темите „Качество на здравната система“, „Реформа в организацията на здравеопазването“ и „Лекарствена политика“, пациентите дискутираха необходимите промени в системата на българското здравеопазване.
Участниците стигнаха до изводи и препоръки за подобряване на здравноосигурителната система, извънболничната помощ, болничната реформа, лекарствената политика и качеството на здравеопазването.
Отчитайки факта, че България заема челни места по смъртност от заболявания, които могат да бъдат превентирани, детската смъртност е сред най-високите в Европа, процентът заболяваемост от редица социално-значими заболявания е висок, както и че българската здравна система е най-скъпата в Европа, с най-висок процент на доплащане от страна на пациентите, участниците в Конгреса отправиха своите препоръки към институциите за подобряване на здравната система.
Основните изводи от събитието бяха обобщени и обединени в Меморандум за необходимостта от реформа и подобряване на качеството на медицинските услуги.
Чрез него пациентската общност се обявява категорично в подкрепа за спешна реформа, която да постави пациента в центъра на здравеопазването.
Документът беше гласуван от всички участници в Конгреса и като предстои той да бъде представен на институциите в сферата на здравеопазването.
Основните акценти от Меморандума включват незабавна и спешна реформа на цялостната организация на здравеопазването, с цел подобряване качеството на живот на пациентите, подобряване ефективността на системата на здравеопазването и реформа, базирана на доказателства, система, основана на нуждите и потребностите на пациентите, в която пациентът е равнопоставен партньор във взимането на решения за собственото му лечение и реформа, която ще гарантира солидарността, справедливостта и равнопоставеността на здравната система, както и равен достъп до качествени здравни грижи за всвички граждани.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД