Студенти се обучават за парамедици без приети единни държавни изисквания

Студенти се обучават за парамедици без приети единни държавни изискванияЛица с навършени 18 години и с петгодишен опит като шофьори ще могат да се обучават за парамедици и да се включат в системата на здравеопазването. Обучението ще се провежда от центровете за професионално обучение към висшите медицински училища, за да се използват ресурсите от преподаватели и материална осигуреност. Това предлагат от Министерството на здравеопазването. По този начин ще се гарантира и качеството на обучението. Финансирането пък ще става от европейските фондове през новия програмен период, замислят от министерството.
Ролята на парамедиците е да подпомагат работата на медицинските специалисти, като оказват първа помощ, правят първоначална оценка на пострадалия, поддържат основните жизнени функции на засегнатия човек и осигуряват специализиран транспорт до лечебното заведение. Работата на парамедика може да е съвместна с медицинските специалисти, с други парамедици или самостоятелна, в зависимост от поставената му задача и вида на екипа.
Няма утвърдено държавно образователно изискване за професията „Парамедик“, въпреки че още през 2011 г. е нормативно регламентирана в професионалното обучение. Има идея обучението на парамедиците да е част от системата на висшето, а не на професионалното гимназиално образование. Около 100 студенти по парамедицина се обучават общо във всички ВУЗ-ове за учебната 2014-2015 г., без да са приети единни държавни изисквания и без да има изготвена квалификационна характеристика за специалността. Не е ясно и каква е приложимостта й в системата на здравеопазването.
Създават се условия за дублиране на професията парамедик с професиите лекарски асистент и медицинска сестра, но от МЗ още през септември 2014 г. инициираха срещи с представители на МОН с цел да избегнат тези усложнения. В системата на здравеопазването няма да бъдат включени кадри без подходяща квалификация, заявяват от МЗ.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД