Ирландски експерти обучават българските си колеги в предоставянето на интегрирани услуги за деца

Ирландски експерти обучават българските си колегиЕксперти в предоставянето на интегрирани услуги и преки участници в процеса на деинституционализация в Северна Ирландия споделят опита си в организирано от Държавната агенция за закрила на детето обучение в залите на хотел „Родина”-София.
В обучението, което продължава до 10 декември, са поканени да участват 60 професионалисти от министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика, на здравеопазването, както и на регионалните им поделения.
Те ще се запознаят с ирландския опит в деинстиуционализацията и създаването и прилагането на интегрирани модели за работа и подкрепа на децата и семейството. Ще бъдат обсъдени приемната грижа, подготовката за напускането на грижи на младежите, навършващи 16 години, моделите за семейна подкрепа и превенция, както и ролята на личния съветник. Ще бъдат дискутирани възможностите за прилагане на ирландския опит в България, ограниченията пред въвеждането на интегрираните услуги за деца у нас и начините за преодоляването им.
Тримата чуждестранни експерти са с дългогодишен опит в практиката, обученията и развитието на социалните дейности и услугите за деца и подкрепа на семейството, автори са на програми за обучения за въвеждане и укрепване на техники за планиране върху личността, за управление на резидентна грижа и интегрирани услуги за деца, в подготовката и работата с доброволци, разработването и прилагането на стратегии за обучения за работа в социални услуги за деца и в развитието на секторни политики за деца и младежи.
Създаването и функционирането на интегрирани услуги за деца е заложено в Националната стратегия за деинституцонализация за деца и в плана за нейното изпълнение, които се реализират в България от 2010 г. Целта е да бъде изградена подкрепяща среда, която да подпомогне оставането на детето в семейството, както и извеждането на настанените в институции деца и реинтегрирането им в семейството.
В Северна Ирландия процесът на деинституционализация започва след края на Втората световна война, а интегрираните услуги се развиват особено интензивно след 1990 г. В резултат малките резидентни услуги остават като необходимо, но временно решение за грижа за децата. През 2013 г. в Северна Ирландия 225 деца са настанени в резидентни услуги, което е едва 8% от всички, които са извън биологичното си семейство.
"Здравна поща", източник: Държавна агенция за закрила на детето

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД