18 ноември е Европейският ден за правилна употреба на антибиотиците

18 ноември е Европейският ден за правилна употреба на антибиотиците18 ноември е определен от Парламента на Европа и Европейската комисия за Ден на рационална употреба на антибиотиците. Инициативата е в отговор на все по-задълбочаващия се проблем с антибиотичната резистентност, чиято поява и разпространение се дължат на първо място на тяхната неправилна и прекомерна употреба. Рационалната употреба на антибиотиците означава приложението им само, когато са наистина необходими, в точните доза, дозови интервали и продължителност на лечение.
Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е институцията у нас, номинирана от Европейския център за профилактика и контрол на болестите за България...
, която отговаря за разработването и осъществяването на антибиотичната политика и ръководи цялостната дейност за правилната употреба на антибиотиците в страната.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД