Обучиха нови 21 здравни медиатори

Обучиха нови 21 здравни медиаториНови 21 здравни медиатори официално получиха своите сертификати за завършено обучение вчера. Обучението на 12 от тях бе част от дейностите по международния проект "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика", който е насочен към подобряване на здравеопазването сред уязвимите групи от малцинствен етнически произход в България, Румъния, Унгария и Словакия и се подкрепя от фармацевтична компания "ГлаксоСмитКлайн".
Другите 9 души преминаха през обучението чрез делегиран общински бюджет. Новите общини, в които за първи път бяха обучени здравни медиатори, са 11 - Бойчиновци, Гоце Делчев, Ген. Тошево, Летница, Мъглиж, Николаево, Свиленград, Средец, Твърдица, Царево и Ябланица.
Преди да преминат през обучение всички 21 медиатори бяха подбрани чрез конкурс, проведен по общини, с участието на представители на Националната мрежа на здравните медиатори.
Основните критерии за избор бяха завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността и съпричастност, владеене на езика/езиците на общността, компютърна грамотност.
В рамките учебната програма здравните медиатори се запознаха с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и с превенцията, профилактиката и лечението на основните заболявания.
В обучителната програма бяха включени модули за провокиране и развиване на умения за лидерство и работа в екип, като и разработване на проекти.
Лектори бяха преподаватели от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор.
Новообучените здравните медиатори ще работят по дейности, свързани с ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово-предаваните болести, намаляване нивата на детската смъртност чрез подобряване на достъпа до здравни и социални услуги, здравно-информационни дейности, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход.
Те ще подпомагат работата на регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях политики и кампании в сферата на здравеопазването. В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава.
През 2013 г. в страната работиха общо 147 здравни медиатори в 81 общини. През 2014 г. общият им брой ще нарасне до 162, в 92 общини.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД