Мъже бягат на токчета в защита на жени, пострадали от насилие

Драгомир СимеоновДискусия на тема „Предотвратяването на насилието срещу жените. Предизвикателство за всички“ организира Информационното бюро на Европейския парламент на 8 март от 10 ч. Събитието ще се проведе в Дома на Европа. След дискусията участниците ще се присъединят към шествието „Извърви километър в нейните обувки“.
Събитието ще започне с представяне от българския евродепутат д-р Антония Първанова на нейния доклад, съдържащ препоръки към Европейската комисия относно борбата с насилието над жени. След това в панелна дискусия по темата, освен нея, ще се включат и представители на Българския фонд за жените, Българския хелзинкски комитет, БЧК и Фондация Ресурсен център - Билитис. Приветствие към участниците ще отправи Международният женски клуб - София. Модератор ще бъде журналистът от БНР Ирина Недева.
Камен АлипиевСлед дискусията участниците ще се присъединят към шествието „Извърви километър в нейните обувки“, което започва на ъгъла на бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“ в 12 ч. Международната стартира през 2001 г., а в България за втори път мъже, обути в женски обувки, ще се опитат да привлекат медийното и общественото внимание върху проблема с насилието над жени, изнасилванията и сексуалния тормоз. Лицата на кампанията са Драгомир Симеонов, Борислав Зюмбюлев, Ален Попович, Камен Алипиев и Мартин Ангелов.
Насилието над жените е нарушение на правата на човека и форма на дискриминация, основана на пола. То се корени в неравенството между мъжете и жените в обществото и за неговото оправдание понякога се прави позоваване на религиозни и традиционни ценности. Някои фактори, като например липсата на икономическа независимост на жените, утежняват тяхната уязвимост.
Въпреки нарастващото внимание, което се отделя на този въпрос, насилието над жените продължава да бъде широко разпространено на всички равнища на обществото и засяга всички държави членки на ЕС. По данни на Алианса за защита срещу домашното насилие, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. Понастоящем ЕС не разполага със специален, правнообвързващ инструмент за защита на жените от насилие. Въпреки това, в области, свързани с проблемите на насилието срещу жените, са създадени правни инструменти, отнасящи се до достъпа до заетост, стоки и услуги, професионално обучение и подобряване на условията на труда, предотвратяване и борба с трафика на хора и др.
Многобройните усилия на Европейския парламент са насочени към укрепване на политиката на ЕС в тази област. ЕП многократно призовава за общоевропейска стратегия за борба с насилието над жените, включително за обвързващ инструмент. Много текстове са приети от членовете на ЕП с цел справяне с проблеми на трафика на хора, насилствената проституция и гениталното осакатяване на жени, борбата срещу насилието, основано на пола, като цяло и, по-общо, относно равенството между мъжете и жените. Парламентът призовава ЕС и отделните държави членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД