Страхът е генетично заложен?

Страхът е генетично заложен?Животните, а вероятно и хората, са генетично програмирани да се страхуват от опасности, дори и никога през живота си да не са ги виждали. Така например, страхът от котки е вроден при мишки, които отглеждани в лабораторна среда никога не са се сблъсквали с хищника.
Нашата цел е да установим може ли мозъкът или някоя негова област да бъде "програмирана" още от самото ни раждане да отговаря на химическите сигнали, изпращани от заобикалящата ни среда и как този отговор влияе върху сложното поведение на животните и дори на нас хората, обяснява авторът на изледването Лиса Стоурс.
На учените отдавна бил известен фактът, че дори и никога през живота си да не са виждали хищник, лабораторните мишки изпитват панически страх от миризми свързани със змии, котки или други животни, които могат да ги изядат. До скоро, обаче не бил известен механизмът, по който се предизвиква това вродено чувство на страх.
Стоурс и колегите и доказали, че паниката се провокира от ароматни молекули, подобни на протеините съдържащи се в урината на животните и помагащи им за обмен на информация между представителите на един и същ вид. Учените предположили, че за улавяне на тази специфична миризма гризачите използват отделен орган – т.нар. "вомероназален орган", расположен в носа на животните.
Основното му предназначение е да разпознава наличните в околната среда феромони (информационни ароматни молекули) отделени от други представители на съответния биологичен вид.
За да проверят тази хипотеза, учените създали генетично променена линия гризачи, при които функцията на вомероназалния орган била блокирана.
След това, изследователите сложили в клетката на експерименталните мишки памучни тампони напоени с котешка урина или змийска отрова.
Животните от контролната група, при които вомероназалния орган функционирал правилно, изпаднали в паника и се скупчели в ъглите на клетката. Генетична променените мишки не показали абсолютно никаква промяна в поведението си. Мишките, които участвали в експеримента били отгледани при стерилни лабораторни условия и нито те, нито предците им поколения назад, не са се сблъсквали с хищници. Тези мишки са родени с генетично заложена способност да разпознават миризмите, отделяни от опасните хищници, обяснява Стоурс.
Учените предполагат, че получените от тях резултати в бъдеще ще помогнат при изучаването на механизма по който се появява чувството за страх и у хората. Усещането за страх е идентично по своята природа при мишките и при хората, казват авторите на изследването.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД