Мозъкът е социален орган

Казва ексклузивна за "Здравна поща" Антеа МИЛЪР, председател на борда на директорите и преподавател от световната организация ICASSI, зам.-директор на CAMBRIDGE TRAINING CENTЕR, Великобритания.

Мозъкът е социален органАнтеа Милър е председател на борда на директорите и преподавател от световната организация ICASSI, зам.-директор на CAMBRIDGE TRAINING CENTЕR, Великобритания. От 28 октомври до 4 ноември тя бе гост на Педагогическия факултет на Тракийския университет и на Ресурсен център в Стара Загора. Голям интерес предизвикаха проведените от нея семинари и обучения за студенти, преподаватели и родители на темите „Изграждане на връзка и сътрудничество с хора, попадащи в спектъра на аутизма”, „ Родителски стилове и практики на индивидуалната психология”, „Психотравма: травматично събитие, травматично преживяване, травматично поведение”.
- Г-жо Милър, кои са основните потребности на всеки човек?
- Всеки човек има няколко основни потребности, които трябва да бъдат удовлетворени - необходимостта да принадлежи и да е във връзка, да израства и да се усъвършенства, да бъде окуражаван. Мозъкът е социален орган. Чувството за сигурност е неговата най-добра среда за функиониране.
- Какви са вашите занимания с деца аутисти?
- Работя с деца и възрастни с различни прояви на аутизма, включително консултирам двойки, в които единият партньор е аутист. Моят син е на 37 години и е аутист.
Отне ми години да разбера как да се отнасям с него,
да разбера какво "не му е наред"
Сега е напълно самостоятелен, функциониращ индивид, работи в библиотека, което напълно отговаря на неговата личност. Всъщност, аз работя с много хора от аутистичния спектър, които са на върха на науката, изкуството, и допринасят за обществото. Ставаме свидетели как аутисти със специални дарби в математическите науки стават авангард на компютърните науки. В момента в Силиконовата долина има истински бум на специалисти от аутистичния спектър.
- Какъв е пътят, по който вървите като психотерапевт в срещата с травматичните събития в човешкия живот?
- Като терапевт съм допуснала абсолютно всяка една възможна грешка и съм благодарна на клиентите си, че съм се учила по трудния начин. Сега знам, че не трябва да изненадвам и да поставям клиента в позиция на неизвестност и
да се опитвам да му се перча с висок език и объркващи обяснения
Напротив, винаги обяснявам стъпките, по които ще вървя в консултативната сесия, и доколкото мога разяснявам психологическата и физическата същност на феномените - травма, депресия, шок. Моята работа съчетава принципи от много различни подходи, но на основата на индивидуалната психология. В последните години невронауката и изследванията на взаимовръзката между физиологичното, неврологичното, психологичното и социалното начало поставят в изцяло нова перспектива това, което знаем за себе си.
- В живота на всеки има травми, различни по-големина и интензивност. Какви са симптомите?
- След травматично събитие почти всеки преживява поне някои от симптомите на посттравматичното стресово разстройство.
Когато е разрушено чувството за сигурност и доверие, нормално е да се чувстваме объркани
отделени от реалността или безчувствени. Много често се появяват лоши сънища, чувство на страх и е трудно да се спре мисълта за станалото. Това са нормални реакции на събития извън границите на нормалното. При повечето хора тези симптоми са краткотрайни. Продължават няколко дни или седмици, но постепенно се разсейват. Когато обаче страдате от посттравматично стресово разстройство, симптомите не намаляват и вие оставате в състояние на психологически шок. Не започвате да се чувствате по-добре с всеки изминал ден, а е възможно състоянието да се влоши.
Нормалната реакция на травма се превръща в посттравматично стресово разстройство, когато се задържи
Липсва свързаност между спомена ни за случилото се и чувството ни относно преживяното. Симптомите на посттравматичното разстройство могат да се развият рязко, постепенно или да се появяват и изчезват с прекъсвания. Понякога те се появяват неочаквано, а в други случаи са отключени от спомен за травматичното събитие - шум, образ, определени думи, миризма. Симптоматиката също е разнообразна - трудности при заспиването и често събуждане, раздразнителност или гневни избухвания, трудности с концентрацията, свръхбдителност, изнервеност и лесно стряскане.
- Какво се случва в човешкото тяло и съзнание по време на травмата?
- Науката вече дава точно обяснение за
случващото се в мозъка и тялото при страх или травма
Травмата се отразява главно върху тялото, след това върху съзнанието. Реакцията в такъв случай следва отделни еволюционни етапи в нашата мозъчна дейност, която може да бъде описан с три фази. Първата ни реакция е замръзването на място - тук действа влечуговата част на нашия мозък, която ни кара да застанем в покой. Това е най-примитивният сегмент от нашата същност, който споделяме с повечето гръбначни животни. Отговорен за това е вагус нервът, който преминава през цялото ни тяло. Следващата реакция произлиза от ранния бозайников аспект на нашия мозък - това е реакцията на борба или бягство. Третият и най-висш приматен аспект на нашите реакции е социалната ангажираност. Проявява се като мимика, вслушване, емпатия.
При всяка травма всеки изживява тези три етапа
Проблемът идва, когато остане залостен в първия или втория. Тук започва работата на специалиста.
- Живеем сякаш в едно постоянно травмирано общество. Какво в обществения тонус не е наред и какви са прогнозите за нас като част от такъв тип общество?
- Изобилието от стресови ситуации в ежедневието е неоспоримо. Те изискват от индивида по-голяма гъвкавост и осигуряване на по-голяма сфера на сигурност.
Сигурността, това е, което всички ние търсим
и което е основен стремеж. Това е базисна потребност. Прогнозата, доколкото може да е положителна, се крие в това че над 85% от хората са в състояние да се справят със стреса и травмите без това да даде каквото и да е отражение върху личността и живота им. В останалите случаи намесата на специалист е необходима.
"Здравна поща", Габриела КАЧЕШМАРОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД