Алкохолната зависимост да се лекува по клинична пътека, искат експерти

Алкохолната зависимост да се лекува по клинична пътека, искат експертиУ нас няма работещи програми за превенция на алкохолната болест на ниво обществено здраве. Това обявиха експерти по време на семинар за журналисти на тема „Концепция за редуциране на алкохолната консумация, като съвременен метод за лечение на алкохолната зависимост". Според лекторите, ниска е и степента на осъзнатост на проблема, а сега действащата здравна система предлага ограничени възможности за бърз и адекватен достъп до рехабилитация и лечение.
Д-р Мила Дукова, общопрактикуващ лекар и председател на сдружението „Лига на умерените", и д-р Александър Канчелов, психиатър и специалист по лечение на алкохолна зависимост, апелираха да бъде създадена клинична пътека за лечение на алкохолната болест. Те изразиха мнение, че има остра необходимост от това да бъдат намерени ефективни механизми за взаимодействие между общопрактикуващите лекари и психиатрите, работещи в областта на зависимостите.
По изчисление на експерти близо 300 000 са страдащите от алкохолна болест у нас. 30% от мъжете и до 20% от жените в активна възраст попадат във високорисковата група на умерено пиещите, при които в перспектива се очакват трайни негативни последици за здравето. Именно към тях трябва да бъдат насочени терапевтичните намеси, които към момента остават фокусирани към групата на пристрастените алкохолици, съставляващи от 3 до 5 процента от населението. Към умерено пиещите трябва да се засили общественото внимание, за да бъде преодоляна стигмата, която все още е твърде разпространена у нас, смятат специалистите. България е сред държавите с високо ниво на употреба на вино, бира и концентрати. Страната ни заема 15-о място в света по обща алкохолна консумация в литри годишно на глава от населението и шесто по употреба на концентрати.
България ще бъде сред първите европейски страни, след Великобритания, Финландия, Естония и Полша, която ще въведе иновативна терапия за намаляване на консумацията на алкохол при пациенти с високо рисково ниво на употреба, съобщиха още специалистите. Тя се основава на нов опиоиден системен модулатор, въздействащ върху мотивационната система на мозъка, която е увредена при пациентите с алкохолна зависимост. Приема се, че този препарат намалява стимулиращия ефект на алкохола и по този начин намалява импулса за приемане на алкохолни напитки. Новата терапия включва и постоянна психосоцилана подкрепа, като създава предпоставки за по- висока степен на придържане към лечението чрез самоконтрол.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД