В клуб "Феникс" жертвите на насилие откриват пътя към достоен живот

Интервю с психолог Екатерина ДАСКАЛОВА

Екатерина ДАСКАЛОВА- Г-жо Даскалова, каква е мисията на клуб “Феникс” в Стара Загора?

- Клуб “Феникс” е мястото, където жени, претърпели физическо и/или психическо насилие, най-често от близки или познати лица, след консултиране със социален работник и/или с психолог, са решили да посещават отворената група за взаимопомощ, съдействие и подкрепа. Клубът се помещава на ул. “Хр. Ботев” 205, в “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.


Шанс е, че в нашия град се предлага такава услуга, при която

в неповторимата ситуация на груповия процес

всяка жена в труден за нея период може да преживее своето развитие от негативните преживявания на жертва до реална промяна, решаване на проблемите и постигне реални стъпки за прекратяването на насилието в конкретния жизнен път.
Водещ тук е споделеният опит. Участниците в групата не само споделят и емоционално отреагирват преживяната травма, но в условията на защитеното групово пространство

постигат разбиране, подкрепа и взаимно уважение

- Клубът съществува от 2006 г. след успешен проект на Сдружение “Самаряни”. Какво е постигнато досега?

- След първата Травма-информационна група стана ясно, че жените преживяват изключително комфортно и сигурно в създадената групова рамка. Установи се, че ефектът от груповата работа в посока към

преодоляване изолираността и деструктивността

в поведението (депресивни реакции, саморазрушително поведение, риск от зависимости и/или затвърждаване ролята на жертва) е бърз и постижим. По-лесно се формират конструктивни модели. Преодоляват се тревожността и негативните чувства,

повишава се самочувствието и усещането за собствена значимост

Това води до нагласа за позитивно личностно израстване, грижа за себе си и овластяване чрез различни социални активности.

- Кажете нещо повече за участничките в клуб “Феникс”...

- Това са жени на различна възраст. Някои са в клуба от години, други - от няколко месеца. Отвореният характер на групите разрешава включване при нужда. Всеки може да се включи по всяко време, това е въпрос на желание и личен избор. Всяка жена, претърпяла някакъв вид насилие, е добре дошла в групата. Поощрява се и присъствие само за подкрепа, без регистрирана активност.

В групата често се обсъждат теми табу

което за едни е предизвикателство, за други - урок, за трети - преживяване. Жените могат да се включат и в другите дейности на клуба: арт-групови срещи, социални активности и посещения на театър, опера и концерти.
Всяка жена, която позвъни на тел. 0878 394 250, ще бъде консултирана от социалния работник Илина Терзиева и насочена при нужда към съответния вид помощ - индивидуална или групова. Освен това работи и

денонощна информационна линия за деца и жени, пострадали от насилие: 042/ 64 11 11

Има кой да чуе всеки, обърнал се за помощ и подкрепа. Услугите, които се предоставят в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, са безплатни за гражданите и техните семейства.
Насилието, за жалост, съществува в нашето ежедневие. Статистиката е ясна - всяка четвърта жена поне веднъж в живота си е, или ще бъде жертва на някакъв вид насилие: физическо или психическо и неговите производни.
Да кажем “НЕ” на насилието не е лесна работа, нужна е подкрепа, среда и хора, които да ни разбират. Чрез опита това се случва резултатно.
Тук е мястото да благодарим на всички социални работници, психолози и др. специалисти, които всеотдайно откликват на болката на жените, претърпели насилие в труден за тях момент.

Редно е тук да направим реверанс и към всички жени, проявили сила

Чрез доверието и споделянето с другите от групата те са спомогнали за голямата промяна по пътя към един достоен живот, който всеки заслужава.
"Национална бизнес поща", Живка КЕХАЙОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД