Как да смекчим шока при шизофренията

Как да смекчим шока при шизофрениятаПоставянето на сериозна диагноза като шизофрения е естествено да предизвика известен шок у пациента и близките му. Това е нормална реакция, от която обаче вместо с отрицание трябва да се излезе с възприемане и разбиране. Реалистичният поглед над ситуацията е важна основа за борбата със заболяването.
Факт е, че шизофренията нерядко налага хоспитализиране на пациента в лечебно заведение - това почти винаги е необходимо при новооткритите случаи.
Факт е още и това, че заболяването налага продължително лечение с медикаменти, понякога за цял живот. Но по тези изисквания шизофренията не се отличава особено, защото голям брой са болестите, изискващи периодични хоспитализации и доживотна медикаментозна терапия.
Сред хората се носят неясни и мъгливи представи за отдалечени лечебни центрове за психично болни, където пациентите като че ли са настанени повече за изолация, отколкото за лечение, животът им е нерадостен и самотен, а датата на "освобождаване" е в необозримото бъдеще. Крайно време е тези представи да бъдат разбити, защото са погрешни и само вредят.
Кога едно хронично заболяване изисква прием в болница?
Хоспитализация на пациенти, страдащи от шизофрения, се изисква обикновено при новооткрито заболяване с цел отхвърляне на други възможни причини за симптомите и за стабилизиране дозировката на антипсихотичната терапия. След това прием в болница може да бъде необходим в случай на:
необходимост от специални медицински процедури като електроконвулсивна терапия;
при агресивно или автоагресивно поведение, което може да създаде опасност за пациента или околните;
когато има опасност от суицидно поведение;
когато пациентът не може да се грижи достатъчно добре за себе си;
в случай, че страничните ефекти на терапията са сериозни - за съжаление, колкото и добре да е прецизирана терапията, това невинаги е възможно да се избегне.
Тоест, страдащият от шизофрения човек не се "прибира" в болницата, било то против волята му или не, без причина, а с една основна цел - грижа за подобрение качеството му на живот.
Тенденция е днес хоспитализациите да стават все по-кратки
като лечението постепенно се измества към звена за извънболнични грижи и обслужване в общността. Целта на болничното лечение не е да освободи обществото от болните, а да помогне на засегнатите и те да успеят да се завърнат сред своите приятели и семейство.
Съществуват дневни центрове - места, подходящи за пациенти, които не отговарят адекватно на терапията и имат остатъчна симптоматика. В тези места психофармакологичното лечение се комбинира с психосоциална рехабилитация. Пациентите ги посещават денем през делничните дни, а вечер и през почивните дни могат да бъдат у дома. Обикновено честотата и продължителността на посещенията се адаптират според индивидуалните нужди на пациента.
Клиники за извънболнични грижи - това са местата, на които се следи за редовното приемане на терапията и се полагат усилия за своевременно установяване и превенция на рецидивите. На тези места се предлагат фамилни програми и специални обучителни програми за трениране на социалните умения и когнитивната рехабилитация.
Фамилната терапия, комбинирана с добра лекарствена схема
намалява рецидивите на болестта. Тя е полезна и за близките - обучението за същността на заболяването поставя добра основа за осъзнаване нуждите от продължителни грижи и изграждане на реалистични очаквания. В крайна сметка това повишава сътрудничеството в лечението както на пациента, така и на цялото му семейство.
Когнитивната терапия цели да повлияе абнормалните мисловни процеси, присъщи за заболяването. Работи се върху уменията за преработване на информацията - внимание, памет, мислене. Стремежът е да се променят абнормалните мисловни схеми, водещи до налудни идеи, халюцинации и реакциите на пациента към тях.
Психосоциалната рехабилитация  има за цел да се насърчава социалната реинтеграция и самостоятелния начин на живот, както и окуражаване на професионалното развитие. Целта е пациентът да бъде реинтегриран в неговата общност, вместо да бъде подложен на отделяне и изолация.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД