15 български специалисти ще се обучават по превенция на самоубийствата

{idkey=8914b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpsihichno-zdrave%2F13223-15-balgarski-spetzialisti-shte-se-obuchavat-po-preventziya-na-samoubiistvata][title=15+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0][desc=]}{cmp_start idkey=7134[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpsihichno-zdrave%2F13223-15-balgarski-spetzialisti-shte-se-obuchavat-po-preventziya-na-samoubiistvata][title=15+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0][desc=]}
15 български специалисти ще се обучават по превенция на самоубийстватаБългарски специалисти ще могат да измерват реалното ниво на риска от самоубийство на свои възрастни пациенти, страдащи от депресия. Това съобщиха от Националния център за обществено здраве и анализи в Световния ден за превенция на самоубийствата.
Общо 15 български психиатри, психолози и специализанти по психиатрия ще бъдат обучени по метода EDOR в края на октомври.
Страната ни ще разполага с няколко апарата за извършване на въпросните тестове, а изследването през първите две години на проекта ще е безплатно.
Специфичният скрининг ще трае 15 минути. С него ще се проверяват физиологичните реакции, възникващи вследствие на звукови сигнали с определена сила, честота и продължителност, които пациентът чува в слушалките. По този начин апаратът ще отчита електро-дермалната ориентировъчна реактивност на пациента. А данните ще се изпращат по интернет за експертни анализи.
Проучванията показват, че има четири основни групи, които се формират при метода, разработен от научен екип под ръководството на италианския проф. Марко Саркапон. Това са хипореактивни, гранично хипореактивни, реактивни и хеперреактивни пациенти.
Методът е разработен от научен екип под ръководството на италианския проф. Марко Саркапоне, който повече от 30 години работи в областта на суицидопревенцията.
Близо 800 000 души умират от самоубийство всяка година, показват данните на Световната здравна организация. Те са сред първите 20 причини за смърт в световен мащаб, а във възрастта 15-29 години, те са втората водеща причина.
Затруднен достъп до здравни грижи, по-голям досег до средства за самонараняване, стресовите фактори като бедствия и конфликти, липсата на социална подкрепа, психичните разстройства. Това са основните рискови фактори, водещи до самоубийство.
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='7134c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpsihichno-zdrave%2F13223-15-balgarski-spetzialisti-shte-se-obuchavat-po-preventziya-na-samoubiistvata]}{idkey=8914b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpsihichno-zdrave%2F13223-15-balgarski-spetzialisti-shte-se-obuchavat-po-preventziya-na-samoubiistvata][title=15+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0][desc=]}{idkey='8914c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpsihichno-zdrave%2F13223-15-balgarski-spetzialisti-shte-se-obuchavat-po-preventziya-na-samoubiistvata]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД