До 40% от българите с психични проблеми

До 40% от българите с психични проблемиУ нас липсва единен регистър на психично болните, както и системни грижи след излизането им от лечебните заведения. Това обясни за Новините на Нова националният консултант по психиатрия проф. Вихра Миланова.
По данни на експертите до 40 на сто от българите имат или са имали психичен проблем, а всеки пети е с тежка диагноза.
Първо, ние не ги знаем кои са тези хора или ги знаем само в момента, когато се прилага такава грижа.
Иначе не се знае, няма приемственост, тоест, когато тези хора са изписани от болницата, където са настанени принудително заради поведение, което е застрашавало тях или околните, след като излязат я няма тази приемственост в проследяването", обясни проф. Вихра Миланова.
Лечението на някои психични заболявания да се финансира по клинични пътеки от НЗОК, а не както до момента - от държавния бюджет. Предложението е залегнало като точка в Националната здравна стратегия 2014-2020.
Промените са предизвикали спор сред психиатрите, тъй като една част от тях са ги подкрепили, а Националния консултант по психиатрия проф. Миланова и Българската психиатрична асоциация не одобрили предложението.
Сред основните мотиви то да не влиза в сила бил фактът, че голяма част от психично болните у нас са здравно неосигурени и ако се премине към финансиране от касата, те могат да не получат нужното им лечение.
Предстои предложенията да бъдат разгледани от ръководството на Здравното министерство.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД