Отново набират документи за услугата "Личен асистент"

Отново набират документи за услугата "Личен асистент"От 17 февруари Община Стара Загора започва кампания за ново набиране на документи за потребители на услугата "Личен асистент”.
Услугата се предоставя в рамките на проект BG051PO001-5.1.04-0213-С0001 "Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома”.
Проектът стартира през февруари 2013 г.
Във връзка със старта на кампанията за ново набиране на документи, на 13 февруари от 14 ч., в зала "Фоайе" в сградата на общината, ще се проведе информационна среща за представители на медиите и заинтересовани институции и организации.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД