Промяна в Закона за лекарствата ще повиши цената им

Промяна в Закона за лекарствата ще повиши цената имБългарската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) изразява категоричното си несъгласие с проекта за Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.
Предвижда се сериозно увеличаване на административната и финансовата тежест върху производителите на лекарства в България. Това неминуемо ще повиши крайните цени на лекарствата, които хората купуват от аптеките, казват производителите на лекарства.
БГФармА изразява своето недоумение от подготвяната промяна в правилата, която е в ущърб на пациентите и на българското здравеопазване. Намираме абксолютно противоречие между изразяваното намерение на правителството да създава благоприятна среда за стопанска дейност в страната и реалните административни действия на кабинета, поне що се отнася до лекарствената политика.
Според производителите днес те са поставени пред ситуация на значително увеличаване на таксите, събирани по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което в крайна сметка ще ограничи достъпа до масови лекарства на огромни групи от българското население.
Производителите на лекарства привеждат следните примери от проекта за Тарифа:
- увеличение на тарифата за регистрация на нов лекарствен продукт (генерична апликация) от 7500 на 8000 лв.;
- увеличение на тарифата за регистрация на нов лекарствен продукт с хибридно досие от 15 000лв на 19 000 лв.;
- за годишно поддържане на РУ на лекарствен продукт се предлага такса от 1000 лв. вместо досегашна - 250 лв;
- увеличават се таксите за регистрация по всички процедури;
- таксата за издаване на CPP от 50 лв. става на 150 лв., а за оценка на документация за разрешаване на клинични изпитвания таксите са почти двойни;
- увеличават се таксите при извършаване на инспекции на производителите;
- увеличaват сетаксите за услугите по цени и реимбурсиране;
- въвеждат се такси за пряко съобщение до медицински специалисти, както и такси за обучителни материали по лекарствена безопасност.
Производителите протестират, че не са получили никаква възможност за участие при изготвянето на проекта за Тарифа, нито пък е потърсено тяхното мнение по която и да било промяна, заложена в него. Настояваме заложените увеличения на таксите да отпаднат, за да не се нанасят допълнителни удари върху хиляди затруднени материално пациенти, твърдят те.
"Здравна поща”, източник: БГФармА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД