Пламен Орешарски: Ще внедрим електронната здравна карта

Пламен Орешарски: Ще внедрим електронната здравна картаНа националния форум "Правителство-бизнес" премиерът Пламен Орешарски постави няколко акцента, по които правителството ще работи в областта на здравеопазването. В тази сфера има натрупани много проблеми. Най-напред трябва да бъде въведена единна информационна система. Стартират търговете за избор на изпълнители.
Ще внедрим електронна здравна карта. Ще направим по-ефективна и лекарствената политика. Необходима е и реформа в спешната помощ, звено, с което гражданите се сблъскват най-напред, а там състоянието е незадоволително. Подготвяме и концепция за пакета от здравни услуги, които ще се поемат от частните фондове. Предвиждаме те да придобият повече функции, допълни Пламен Орешарски.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД