Българите в чужбина освободени от здравни осигуровки

Българите в чужбина освободени от здравни осигуровкиБългарските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България.
За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година, съобщиха от Национална агенция за приходите (НАП). Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата, предаде Стандарт нюз.
От агенцията обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската здравна система, трябва да се подадат и двата документа - и декларацията, и заявлението.
От досегашната си практика служителите на агенцията отчитат, че често срещан пропуск е непосочването в декларацията на конкретна дата за напускане на страната, а само месец и година или само година. По този начин документите не могат да бъда обработени, въпреки че са получени в съответния офис на НАП.
За по-бързо отстраняване на несъответствията, от агенцията съветват когато декларацията и заявлението се изпращат по пощата, да се посочва електронен адрес за контакт, а при възможност и телефон или човек, с когото данъчните могат да се свържат на територията на България.
Гражданите трябва да знаят също, че ако решат да се върнат трайно в България, те трябва да докажат, че са били в чужбина повече от 183 дни през всяка една календарна година. Това става с представяне на копие от паспорт, декларация и др.
Възстановяването на здравните права им права ще стане след изтичане на шест последователни месеца, през които се осигуряват или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД