Национална здравна карта на болниците ще има до края на 2014 г.

Национална здравна карта на болниците ще има до края на 2014 г.Изцяло нов модел за финансиране и функциониране на здравната система предлагат управляващите в проекта на Национална здравна стратегия 2014-2020 г. Идеята е да отпадне монополът на здравната каса, да се свие гарантираният минимален пакет от здравни услуги и да се въведе възможност хората да избират допълнителен здравноосигурителен пакет, предлаган от частните застрахователни дружества. Добрата новина е, че не се предвижда увеличаване на здравните вноски, тъй като според управляващите подобна тежест е непосилна за населението.
За сметка на това ще се повишава събираемостта на вноските, включително и чрез по-големи плащания от страна на държавата за децата, учениците и пенсионерите. Като стъпка от здравната реформа се посочва въвеждането на официално доплащане в болниците, които имат договор със здравната каса. В плана за действие към проекта на стратегия обаче няма изрично упоменат срок за въвеждането на тази мярка. Вероятно доплащането в болниците ще е част от пакета за промяна на здравноосигурителния модел, пише изданието.
Бюджетът на НЗОК ще бъде сериозно преструктуриран чрез намаляване на парите за лекарствата и болниците за сметка на извънболничната медицинска помощ. Здравната каса няма да е задължена да сключва договори с всички болници, те ще се избират след конкурс. Още през тази година ще бъде разработена Национална здравна карта за броя, вида и местоположението на болниците и леглата в тях. Ще бъде приет и списък със защитени болници, които няма да се закриват поради стратегическото им за системата значение. Освен промяна във финансирането реформата в болниците предвижда въвеждането на изцяло нова система за определяне на цените на медицинските дейности, в основата на която ще са принципите за покриване на разходите и социално приемлива "цена на труда" на лекарите. Ново за родното здравеопазване ще бъде и внедряването на софтуер, с който ще се регистрират и ще се проследява движението на медицинските кадри, включително и тези, които заминават да работят в чужбина. Предвижда се и въвеждане на телемедицината, създаване на национален координационен център по спешна медицина в София и увеличаване на парите за сектора, включително и на заплатите.
За периода от 2014 до 2016 г. се предвижда за здравеопазване да бъдат отпускани годишно по 3.495 млрд. лв. - общо от национално и европейско финансиране. През 2017 г. - след края на сегашния мандат - общите средства за сектора ще бъдат 4.027 млрд. лв., а за 2018 г. са планирани 4.206 млрд. лв. Парите от държавния бюджет и публичните фондове плавно ще нарастват - от 3.439 млрд. лв. през 2014 до 3.792 млрд. лв. през 2018 г.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД