Д-р Елена КАНЕВА, директор на РЗИ-Стара Загора: Несъвършената законова разпоредба затруднява ефективното спазване на закона за тютюнопушенето

Д-р Елена КАНЕВА, директор на РЗИ-Стара Загора- Д-р Канева, Вие поехте РЗИ отново преди 3 месеца, но сте в системата отдавна. Кои са основните предизвикателства пред инспекцията в момента?
- РЗИ-Стара Загора провежда държавната здравна политика на територията на областта. След обединението на РЦЗ и РИОКОЗ дейността ни стана много широка и обхваща всички проблеми в здравеопазването. Един от основните акценти в работата на нашата инспекция е майчиното и детското здравеопазване. Създадохме Комисия, която разглежда периодично и анализира детската смъртност, раждаемостта и други данни.
Статистиката показва, че за периода 2008-2012 г. област Стара Загора се характеризира с раждаемост по-ниска от средната за страната. Броят на абортите е по-голям от средния за страната. Мъртвораждаемостта в началото на периода е била по-висока от средната за страната, но през 2012 г. се е изравнила със средната. На базата на получените данни решаваме какви мерки трябва да се предприемат за намаляване на детската и майчината смъртност, най-вече при рисковите контингенти с по-концентрирано ромско население.
- Какви са резултатите от последните проверки, извършени от РЗИ на територията на областта?
- В последните дни Дирекция "Надзор на заразните болести" е извършила тематични проверки по детски и учебни заведения, общо 20 на брой. Констатирано е, че няма масово отсъствие на деца поради заболявания. Това засега не дава основание да бъдат затворени учебните заведения заради грипа. Искам да се спра и на проверките за тютюнопушене в заведенията. Ефективното прилагане на пълната забрана за тютюнопушене и спазването на закона създава на служителите на РЗИ доста големи затруднения. За периода 3-16 януари в областта са извършени 91 проверки. Специално в обектите за хранене и развлечения те се правят приоритетно по сигнали на граждани. Поканени са за съставяне на актове 3 физически лица. Затруднението ни идва от факта, че законовата разпоредба е написана много общо. Липсва ни поднормативен акт, който да визира конкретно отговорностите на юридическите лица или собствениците на заведения, да регламентира ясно какво са длъжни да предприемат те, за да гарантират тази пълна забрана. Да, в административно-наказателните разпоредби има глоба за юридическо лице и от началото на влизане на пълната забрана досега РЗИ е наложило 8 санкции на юридически лица в размер на 3000 лв. Но собствениците впрягат финансовите си възможности, заплащат на добри адвокати и към момента всички санкции са или отпаднали и отменени, или ако са потвърдени на една инстанция, се обжалват на по-горна. Така че към днешна дата ние нямаме нито една окончателно потвърдена или заплатена доброволно глоба. Проблемите при прилагането на Закона за пълната забрана за тютюнопушене са големи. Разбира се, опитваме се да предприемем мерки в две посоки. От една страна искаме да направим така, че да е по-трудно да падат наказателните постановления в съда. От друга предвиждаме среща със Сдружението на ресторантьорите и хотелиерите в края на месеца. Няма смисъл да се надпреварваме и да се надлъгваме.Ще се борим дори при тази несъвършена нормативна уредба законът да се спазва.
- По какви профилактични програми работи РЗИ в момента?
- Работим по общо 11 национални профилактични програми. Работим и по един европейски проект по инициатива на РЗИ. Аз съм лично ангажирана с него. Той се казва "Равенство в здравеопазването 2020" и включва 10 страни, нови членки на ЕС. Основната му цел е да се разработи поне в няколко от страните план за действия за намаляване на неравенството в здравеопазването както по отношение на социален статус, така и по отношение на отдалеченост на лечебните заведения. Първият семинар по проекта беше в Полша през октомври. Вторият ще е в Стара Загора през февруари.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД