141 653 болнични листове повече през 2013 г.

141 653 болнични листове повече през 2013 г.Ръст на болничните за 2013 г. отчетоха от Националния осигурителен институт. През изминалите 12 месеца са издадени с 141 653 повече болнични листове, като държавата е изплатила с близо 50 млн.лв. повече за временна неработоспособност в сравнение с предходната 2012 г.
Така за миналата година НОИ е изплатил общо 2 395 340 обезщетения, за което са били заделени малко над 329 млн. лв.
Спрямо 2012 г. разходите на осигурителния институт по това перо са се увеличили със 17% или с близо 48 млн. лв.
Анализът на експертите показва още, че нарастването на разходите се дължи и на по-високия размер на осигурителния доход, който води до по-висок среден размер на паричното обезщетение при временна загуба на трудоспособност.
Според икономистите преразходът е компенсиран от икономията в пенсиите и няма рискове за изплащането на другите видове парични обезщетения.
Едва 16 932 от всички близо 2,34 млн. болнични листове са били обжалвани. Най-честа причина за претенции към документа за временна нетрудоспособност имат работодателите.
Статистиката на НОИ показва също така, че по-малко от 4000 от обжалваните болнични листове са отпаднали след заведеното дело. След обжалването обаче са отменени само 3900 листа.
През тази година бюджетът на осигурителния институт за обезщетение за временна нетрудоспособност е малко над 327 млн. лв. при 290 млн. лв. през миналата година.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД