328 продукта за лечение на онкоболни ще плаща НЗОК

328 продукта за лечение на онкоболни ще плаща НЗОКНационалната здравноовисгурителна каса ще заплати 328 продукта за лечение на онкоболни пациенти, с което гарантира техните права.
Това съобщиха от НЗОК във връзка със становището на омбудсмана на Република България Константин Пенчев, по повод промяна в Наредбата за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран в бюджета на касата в края на миналата година, която може да се окаже фатална за гражданите с онкологични и вродени хематологични заболявания.
Институцията изказва мнение, че включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение №2 на Позитивния лекарствен списък веднъж годишно не нарушава правата на пациентите.
Тази година касата ще заплаща 328 продукта за лечение на онкоболни, като от 1 февруари, след актуализацията на Позитивния списък, техният брой ще се увеличи с три нови молекули.
В становището се припомня, че бюджетът на здравната каса се приема от Народното събрание в края на годината и гарантира основен пакет от здравни дейности, включително лекарствена терапия, регламентирана преди неговото приемане и всеки непредвиден разход може да доведе до дефицит.
От 1 януари 2014 г. е в сила Законът за публичните финанси, който е задължителен и за НЗОК. В него е разписано, че разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите или поемане на ангажименти за разходи, след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД