И през 2014 г. касата няма да плаща вътреочните лещи

И през 2014 г. касата няма да плаща вътреочните лещиВътреочната леща, която е необходима за лечението на едно от социално значимите заболявания у нас - перде на окото, няма да бъде заплащана и през 2014 г., макар че според решение на надзора на НЗОК пациентите трябваше да я получават още от миналата година. Касата няма да плаща и за раменна става, става ясно от обнародвания вече в "Държавен вестник" договор с Българския лекарски съюз. Не е ясно кога дълго чаканите от пациентите медицински изделия ще бъдат поети от касата.
През 2014 г. все пак ще има нови изделия, заплащани от касата - нужните за лечение на аневризми.
Според разчетите обаче такива ще има само за 34 пациенти, а НЗОК ще заплаща по 10 000 лв. след решение на надзора, при положение че лечението струва повече от 30 000 лв.
Обнародвани са вече и четири нови клинични пътеки - "Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания", за лечение на муковисцидоза, която е създадена заради съдебно решение, "Диагностични процедури и консервативно лечение на заболявания в областта на детско-юношеската гинекология" и "Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии". Тепърва предстои да се договорят алгоритмите и финансирането им, но зам.-финансовият министър Людмила Петкова, която е член на надзора на НЗОК, вече обяви, че заради липса на финансов ресурс те може да влязат в сила чак догодина.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД