Представят Центъра за обществена подкрепва за деца с увреждания в Казанлък

Представят Центъра за обществена подкрепва за деца с увреждания в КазанлъкСдружение "Бъдеще за децата с увреждания" и община Казанлък организират информационна среща на 21 януари от 11 ч. в сградата на комплекса за социални услуги среща за представянето на общинската услуга "Център за обществена подкрепа" (ЦОП). В община Казанлък социалната услуга ЦОП стартира през месец септември 2013 г. Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" в партньорство със Сдружение "Самаряни" е определен за доставчик на услугата от община Казанлък.
На срещата ще бъде представено запознаване с дейността, структурата и функцията, достъпа до услуги на центъра. Ще бъде предоставена информация за развитието на услугата през изминалите месеци и мястото й в междуинституционалното взаимодействие при работа с деца и семейства в риск. Участие ще вземат г-жа Лилия Цонкова, зам.-кмет на община Казанлък, г-жа Мария Гинева, директор на Центъра, представител на дирекция "Социално подпомагане" и г-жа Диана Димова, програмен директор на сдружение "Самаряни".
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД