Представят Центъра за обществена подкрепва за деца с увреждания в Казанлък

{idkey=6446b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9829-predstavyat-tzentara-za-obshtestvena-podkrepva-za-detza-s-uvrezhdaniya-v-kazanlak][title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA][desc=]}{cmp_start idkey=1725[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9829-predstavyat-tzentara-za-obshtestvena-podkrepva-za-detza-s-uvrezhdaniya-v-kazanlak][title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA][desc=]}
Представят Центъра за обществена подкрепва за деца с увреждания в КазанлъкСдружение "Бъдеще за децата с увреждания" и община Казанлък организират информационна среща на 21 януари от 11 ч. в сградата на комплекса за социални услуги среща за представянето на общинската услуга "Център за обществена подкрепа" (ЦОП). В община Казанлък социалната услуга ЦОП стартира през месец септември 2013 г. Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" в партньорство със Сдружение "Самаряни" е определен за доставчик на услугата от община Казанлък.
На срещата ще бъде представено запознаване с дейността, структурата и функцията, достъпа до услуги на центъра. Ще бъде предоставена информация за развитието на услугата през изминалите месеци и мястото й в междуинституционалното взаимодействие при работа с деца и семейства в риск. Участие ще вземат г-жа Лилия Цонкова, зам.-кмет на община Казанлък, г-жа Мария Гинева, директор на Центъра, представител на дирекция "Социално подпомагане" и г-жа Диана Димова, програмен директор на сдружение "Самаряни".
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='1725c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9829-predstavyat-tzentara-za-obshtestvena-podkrepva-za-detza-s-uvrezhdaniya-v-kazanlak]}{idkey=6446b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9829-predstavyat-tzentara-za-obshtestvena-podkrepva-za-detza-s-uvrezhdaniya-v-kazanlak][title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA][desc=]}{idkey='6446c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9829-predstavyat-tzentara-za-obshtestvena-podkrepva-za-detza-s-uvrezhdaniya-v-kazanlak]}

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД