Пациентски организации се опасяват от забавяне на лекарствата за онкоболни

Пациентски организации се опасяват от забавяне на лекарствата за онкоболниДостъпът до лекарства за онкоболните у нас може сериозно да се забави, алармират от Пациентски организации "Заедно с теб". Причината е, че Позитивният списък на медикаментите, които Националната здравноосигурителна каса заплаща, вече ще се актуализира само веднъж - в края на годината, а не както досега по всяко време.
Пациентските организации сезираха омбудсмана Константин Пенчев за процедурното нарушение при обнародването на Наредба 40 на Министерство на здравеопазването от 27 декември 2013 г.
Според текста Здравната каса веднъж годишно, в срок до 25 декември, ще извършва анализ на включените през годината в Позитивния лекарствен списък нови международни непатентни наименования на лекарствени продукти и на новите показания на съдържащи се в него лекарствени продукти, като запщането им ще започва от началото на следващата календарна година.
От "Заедно с теб" изразяват притеснение, тъй като за навлизането за реимбрусация на нови лекарства, особено за тежки онкологични заболявания, една година е твърде дълъг срок.
Това сериозно застрашава живота на болните, които не могат да чакат цели 12 месеца да бъде взето решение за осигуряване на скъпо и животоспасяващо лечение.
В тази връзка пациентските организации предлагат преразглеждане на казуса и осигуряване на реимбурсация по Наредба 40 на всеки три месеца.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД