Предвиждат повече направления за специалист през 2014 г.

Предвиждат повече направления за специалист през 2014 г.През 2014 г. личните лекари ще разполагат с повече направления за преглед при специалист, изследвания и високоспециализирани дейности, предвижда Националният рамков договор за тази година.
Към края на 2013 г. директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова заяви, че е по-добре общопрактикуващите медици да се снабдят с повече направления, вместо да се увеличат цените на клиничните пътеки.
По нейни думи пациентите трябва да имат по-добър достъп до извънболничната помощ и това би било плюс за държавата, защото, щом влязат в лечебните заведения, пациентите вече струват на бюджета много повече средства. Повече направления на личните лекари бяха раздадени и през декември.
Според проверка на здравната каса средно около 5% от издадените направления за специалист не се изпълняват. Най-честите причини за неизпълнение на направлението са финансовите и социални, при които хората не са имали средства да стигнат до дадената болница или не са можели да заплатят потребителската такса или таксата за вземане на биологичен материал. Това е възпрепятствало 46% от пациентите, неизползвали направленията си.
13,5 на сто от запитаните са посочили като причина липсата на близък човек, който да ги придружи до лечебното заведение, а 6,5 на сто не са намерили време да посетят специалист, тъй като се грижат за болен член от семейството. Голяма част от анкетираните признават, че са проявили небрежност, като са пропуснали 30-дневния срок, в който направлението е валидно или пък са изгубили листа.
Немалка част от запитаните пациенти сочат, че личният лекар им е отказал направление. Това обстоятелство също подлежи на проверка от страна на здравната каса.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД