9% от българите се информират за здравните си права от медии

9% от българите се информират за здравните си права от медии7 на сто от българското население не се интересува от правата си като пациент. Това става ясно от анкетата за информираността на гражданите на Националната здравноосигурителна каса.
Тези, които се интересуват от своите здравни права и задължения, се информират предимно от интернет - 28%. Същевременно 24% получават необходимата информация от личния си лекар, а 21 на сто са хората, които се допитват до сайта на здравната каса.
За правата си като пациент 9 на сто от българите се информират от медиите, а 8% - от познати и приятели.
От 2007 г. за България са приложими разпоредбите на европейските регламенти, уреждащи въпросите на социалното и здравното осигуряване в рамките на Обединена Европа. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност.
При временен престой в чужбина например, медицинската помощ за сметка на Националната здравноосигурителна каса може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след представяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България – Европейска здравноосигурителна карта.
Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване при завръщането в България.
По време на командировка гражданинът може да се регистрира към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр S1/S072, срещу която получава медицинска помощ в пълен обем.
Пациентите, които желаят да получат планово болнично лечение в друга европейска държава, следва да представят пред чуждото лечебно заведение формуляр S2, издаден от българската здравна каса.
Тогава на заплащане подлежат единствено разходите за лечебни дейности, а за сметка на пациента остават потребителските такси, хонорарите на някои лекари, допълнителните непланирани изследвания, нощувките на пациента извън лечебното заведение, ако има такива, транспортните разходи, всички разходи за придружител, както и цената на всички допълнителни непланирани процедури.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД