Пациентите няма да плащат за прекъснато лечение в болница

  Пациентите няма да плащат за прекъснато лечение в болницаПациентите вече няма да заплащат разходите по лечението си, ако напуснат болницата преди да е изтекла клиничната им пътека.
Това става ясно след решение на Върховния административен съд, с което се отменя част от наредба на Министерството на здравеопазването, според която пациентът декларира, че ще плати за лечението и изследванията си, ако си тръгне от здравното заведение на преждевременно.
Тази практика се е наложила, защото едно от условията болницата да получи пари по клинична пътека е тя да бъде изпълнена докрай.
Задължението на пациентите да си плащат, ако прекъснат лечение по собствено желание, включва и случаите, в които болницата не може да осигури необходимите условия, апаратура и специалисти за адекватно лечение. Според Върховния съд това е в противоречие на Закона за здравното осигуряване, който дава право на избор и на свободен достъп до медицинска помощ на хората, които си плащат вноските.
Магистратите са категорични, че пациентите не могат да бъдат принуждавани да плащат тези разходи. Болният има право да откаже по всяко време предложената помощ и това е уредено в Закона за здравето, а лекарите не носят отговорност за забавеното лечение.
Освен това клиничните пътеки, по които се лекуваме, разписват само минимален, но не и максимален срок за престой в болница. Много лечебни заведения, обаче пренебрегват това. И ако минималният срок е 3 дни, това за тях означава, че пациентът трябва да си тръгне веднага след изтичането им.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД