Леките операции и манипулации - вече в поликлиниките

Леките операции и манипулации - вече в поликлиникитеЛеките операции, манипулации и процедури вече ще се извършват в местните поликлиники, а не задължително в болница, каквато беше практиката до този момент. Това е записано в Националната здравна стратегия 2014-2020 г.
Така манипулации като гастроскопията, която в болница струва 600 лв., ще струва на Националната здравноосигурителна каса само 25 лв. на един пациент при специалист в център, който разполага с легла за краткосрочно лечение.
Клиничната пътека за глухота, която коства на НЗОК 300 лв., излиза 18 лв. в поликлиника.
Няма да се влиза в болница и за обработката на рани, вливания на медикаменти и биопсия. По този начин ще бъдат "освободени" средства за покриването на някои скъпи импланти и консумативи, както и за лекарства.
Националната здравна стратегия беше приета в последните дни на 2013 г. Тя предвижда подобряване на здравето на населението до средните за Европа стойности, продължителността на живота на българите да се увеличи с две години, детската смъртност и неравенствата да намалеят с 30 на сто, а икономическото и социалното благополучие на гражданите чувствително да се повиши.
Акцент се поставя върху профилактиката на хроничните заболявания, реформата в бързата помощ, промените в системите на финансов контрол, създаването на интегрирана информационна система, гарантирането на надеждна система на здравно осигуряване и детското здраве. Документът предвижда още хората, които имат здравна застраховка, да ползват облекчения от данъка върху доходите си, за да се стимулира развитието на този вид финансиране на здравеопазването.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД