Хората без здравни вноски без детски надбавки?

Хората без здравни вноски без детски надбавки?Хората, които не плащат редовно здравните си вноски, да нямат право на детски или други социални надбавки. Това предлагат от Националната пациентска организация, Българския пациентски форум, Българската асоциация за закрила на пациентите и Конфедерацията за защита на здравето.
Идеята е част от списъка с мерки за реформи в здравеопазването, внесени за обсъждане в парламента.
Пациентските организации искат също така всяка година съдебен изпълнител да събира дълга от вноски на неосигурените, като разходите за това да са за тяхна сметка. Предлага се и държавата да дава повече пари за групите, които осигурява - деца, пенсионери, военни и държавни служители.
Преди седмици директорът на Националната здравноосигурителна каса Румяна Тодорова заяви, че очакваният дефицит в здравноосигурителните плащания до края на годината е 416 млн.лв. По нейните думи към момента 2 млн. българи са здравно неосигурени, като около 450 хиляди от тях изобщо не са в състояние да си плащат вноските.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД