Обсъждат реформата в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД

Обсъждат реформата в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АДДнес в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД-(Университетска) се проведе Клиничен съвет, на който присъстваха всички началници на клиники и отделения. Беше направен финансов анализ за октомври и ноември и бяха набелязани мерките за декември и януари. На всички началници на структурите беше обърнато внимание за целенасочени усилия при приема и обгрижването на болни през следващите седмици във връзка с предстоящите почивни дни.
Отправена беше молба от ръководството за завишено внимание и отговорност при обслужване на пациентите през празничните дни.
След анализа на финансовите резултати стана ясно, че без реализиране на предстоящите съкращения не могат да бъдат заделяни никакви средства за закупуване на нова апаратура и за внедряване на иновационни технологии. Желанието на ръководството е да има и средства, с които да се осигурява провеждане на перманентна квалификация на работещите медици в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД-(Университетска) на научни форуми в страната и чужбина.
След дискусия по финансовите резултати на болницата присъстващите бяха запознати с проектоструктурната реформа. Новата структура ще бъде предоставена на всички началници на клиники и отделения. Тя ще бъде анализирана в отделните звена. След това са предвидени срещи и нови дискусии между работещите в звената и ръководството. По законоустановения ред ще се премине към начало на съкращенията, информира изпълнителният директор на болницата проф. д-р Петрана Чакърова.
Проектът за структурна реформа в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД-(Университетска) бе одобрен на 2 декември на заседание на политическия кабинет на Министерството на здравеопазването. Предвижда се персоналът да бъде сведен до 1124 щата. По щатен план в момента персоналът на болницата е от 1524 длъжности, от които в момента са заети 1424. Проектоструктурната реформа предвижда да бъдат съкратени 372 длъжности, от които 76 незаети до момента бройки и 53 пенсионери и с предстоящо пенсиониране.
„Здравна поща”, източник: МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД-(Университетска)

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД