Шефът на НЗОК да се избира с конкурс, предлагат управляващите

Шефът на НЗОК да се избира с конкурс, предлагат управляващитеДиректорът на Националната здравноосигурителна каса да се избира с конкурс от Управителния съвет, а не от Народното събрание. Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, внесени в парламента от депутата от "Коалиция за България" Емил Райнов.
По думите на народния представител българското здравеопазване се намира във фалит и затова са необходими множество реформи, които да възстановят здравната система.
В законопроекта се посочват и промени в органите на управление на касата - да се смени настоящата двустепенна система от Надзорен съвет и управител със система от Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор.
Според Райнов здравната каса е създадена като обществена институция, но в момента тя само ограничава правото на представителност на преките участници в системата на здравното осигуряване и води до липсата на прозрачност при вземането на решения за разходването на средствата, набрани от здравноосигурителните вноски на всички български граждани. Точно затова общественият характер на НЗОК трябва да бъде възстановен, смята червеният депутат.
Предлага се още служителите в Централното управление на НЗОК и в РЗОК да заемат длъжности по трудово правоотношение, а не по служебно, както работят служителите в институциите от държавната администрация, които подпомагат органите на държавната власт.
В исканите реформи от опозицията видяха опит за одържавяване на касата.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД