Съкращават с 400 персонала на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"-Стара Загора

Проф. д-р Петрана ЧакъроваПроекта за структурна реформа, предстояща да се извърши в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Килкович” АД (Университетска) бе одобрен на заседание на политическия кабинет на МЗ, съобщиха от болницата. Той бе одобрен днес, 6 декември, и на проведения в Стара Загора Съвет на директорите. Досегашната структура на МБАЛ включваше 16 клиники, 18 отделения, 4 отделения без легла, 3 лаборатории, 4 други звена или общо 41 структури. След реформата общият брой на звената ще бъде редуциран на 34 и ще съдържа 19 клиники, 8 отделения и 3 лаборатории.
Легловият фонд ще бъде редуциран с 147 легла. Настоящият им брой е 739, а след реформата ще бъде сведен до 592 легла.
По щатен план персонала на МБАЛ е от 1524 длъжности, от които в момента са заети 1424. Ще бъдат съкратени 372 длъжности, от които 76 незаети до момента бройки, 53 пенсионери и с предстоящо пенсиониране.
43 лекарски бройки, 133 медицински сестри, 74 санитари и 46 други щатни бройки. Така че персонала да бъде сведен до 1124. „След достигането на тази бройка ще бъдат отчетени финансовите показатели и ако те не са удовлетворителни, ще бъдат съкратени нови 150 длъжности”, информира проф. Чакърова. Тя уточни, че всичко това се налага с оглед оптимизацията на структурата на здравното заведение.
„Беше извършен задълбочен анализ на дейността, отчетени бяха финансовите резултати, съпоставени бяха приходите и разходите за работни заплати и издръжка и бе ревизиран обема на работа. Въз основа на което се прецени, че има неадекватно съотношение между броя на работещите в здравното заведение и финансовите резултати”, поясни изпълнителният директор на болницата. По тази причина с цел създаване на гъвкава структура в здравното заведение се налагат промени, изразяващи се в преобразуване на основните структурни единици със съкращение на съответния персонал.
На 12.12.2013 г. предстои обсъждане на Клиничен съвет с началниците на настоящите клиники и отделения по проектоструктурната реформа.
"Здравна поща", източник: пресцентър МБАЛ „Проф. д-р Стоян Килкович” АД (Университетска)

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД