57% одобряват пълната забрана за пушене на обществени места

{idkey=8677b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9608-57-odobryavat-palnata-zabrana-za-pushene-na-obshtestveni-mesta][title=57%25+%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0][desc=]}{cmp_start idkey=5001[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9608-57-odobryavat-palnata-zabrana-za-pushene-na-obshtestveni-mesta][title=57%25+%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0][desc=]}
57% одобряват пълната забрана за пушене на обществени местаБлизо 57% от хората у нас одобряват пълната забрана за тютюнопушене на публични места, макар и много бавно, през последната година се забелязва плаха тенденция към намаляване броя на пушачите. Социологически проучвания доказват, че любителите на цигари след въвеждането на пълната забрана вече са с 5% по-малко, повече са младите хора, които са за започнали да се отказват от този навик. Също така младите показват по-висока степен на нетърпимост към задимени заведения, като заявяват, че няма да ги посещават повече, ако веднъж са установили, че там се нарушава забраната за тютюнопушене. Натискът за отмяна на пълната забрана обаче идва от хората с големите пари, в годините на нашия преход те не могат да се нарекат дори защитници на корпоративни интереси, а са директно лицата представители на олигархията.
Тези изводи от изследванията на социолозите бяха представени и коментирани на пресконференция днес от експерти на неправителствените организации Гражданска коалиция „България без дим”, Коалиция „За живот без тютюнев дим” и социолози от Центъра за изследвания на демокрацията и Института за изследване на обществата и знанието към БАН.
Мъжете пушачи у нас пушат 5 пъти повече и по-интензивно от жените - 50% изпушват над половин кутия на ден, други 20% - над 1 кутия на ден. От друга страна обаче жените, които посягат към цигарите се увеличават през последните години - през 90-те години на миналия век те са били около 18%-19% от общия брой пушачи, докато днес техният дял е нараснал на 34,4%. Тютюневата индустрия в момента рязко насочва своите усилия към тази потребителска група, като се стреми да привлече дамите с различни рекламни трикове и нови продукти. Най-много пушачи - близо 62%, са от групата на мъжете в активна трудоспособна възраст - между 30 и 49 години, които са засегнати от безработицата, живеят в постоянен стрес, имат изтеглени банкови кредити, които не могат да изплащат, сочат данните на социолозите. Обратно на тенденцията в Европа, у нас пушат бедните, докато сред заможните социални слоеве - на хората с месечни доходи над 2000 лв., пушачите са съвсем малко, според резултатите от проучванията.
Най-често предпочитаното място за пушене е собствения дом или дома на приятели и близки, както и откритите публични места - улици и паркове, заведенията за обществено хранене не привличат пушачите в същата степен, е друг извод на социолозите.
Много тревожен факт е, че у нас тютюнопушенето на работното място е много често срещано явление - над 37% от пушачите споделят, че пушат необезпокоени там, където работят, посочи д-р Маша Гавраилова, старши експерт на „България без дим”. Различни са според нея причините, поради които хората не алармират за това - страх да не загубят работата си, опасение от влошаване на отношенията с работодателя или с колегите, непознаване на правата, незнание кой е контролиращият и санкциониращият орган, който следва да бъде сезиран в случай на неспазване на забраната.
Неправителствените организации ще подготвят и внесат предложение за нови текстове в Закона за здравето, които да дадат възможност на Инспекциите по труда да се включат в контрола за спазване на забраната на работното място, тъй като в момента този контрол не е покрит и усилията на инспекторите от РЗИ не са достатъчни. Също така ще бъде предложено в законодателството да бъде предвидена възможност контролиращите органи да налагат санкция спиране на дейността на предприятия и организации, в които е било констатирано неспазване на забраната за тютюнопушене повече от два пъти. „Фактът, че у нас безработните пушат най-много ни кара да насочим усилията си и към по-активна работа с Бюрата по труда, където тези хора се регистрират и ходят често”, посочи д-р Гавраилова и уточни, че в момента експертите от организацията обмислят какви подходи да изберат за тази целева група.
Днес представители на „България без дим” и „За живот без тютюнев дим” внасят открити писма до министъра на здравеопазването и председателя на Народното събрание с искане за активни действия в защита на пълната отмяна на тютюнопушенето на публични места и спазване на духа на законност.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='5001c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9608-57-odobryavat-palnata-zabrana-za-pushene-na-obshtestveni-mesta]}{idkey=8677b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9608-57-odobryavat-palnata-zabrana-za-pushene-na-obshtestveni-mesta][title=57%25+%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0][desc=]}{idkey='8677c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F9608-57-odobryavat-palnata-zabrana-za-pushene-na-obshtestveni-mesta]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД