Нова клинична пътека за муковисцидоза ще плаща касата

Нова клинична пътека за муковисцидоза ще плаща касатаНова клинична пътека - за муковисцидоза, ще бъде включена в основния пакет дейности, покриван от НЗОК. Това предвиждат проектопромени в Наредба 40 на здравното министерство, качени на страницата на ведомството.
Заедно с въвеждането на пътеката се предвижда и процедура за диспансерното наблюдение на болните от рядкото заболяване във функционално обособени центрове.
С измененията в наредбата ще се гарантира и лечението с имуносупресори на деца с кортикорезистентен и кортикозависим нефротичен синдром, както и ще се осигури неинвазивната вентилация при пациенти с невромускулни заболявания.
Промените предвиждат още въвеждане на нова клинична процедура „пренатална инвазивна диагностика на бременността“ за бременни жени, при които има показания от извършения биохимичен скрининг. Направени са промени за осигуряване на стационарно лечение на жени с патологично протичаща бременност преди раждането, с оглед осигуряване на квалифицирани грижи и своевременно предотвратяване на усложнения и неблагополучия при раждането.
Промените се правят във връзка с очаквания нов Национален рамков договор 2014.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД