Пациенти с лупус искат 100% реимбурсиране на лекарствата

Пациенти с лупус искат 100% реимбурсиране на лекарстватаЗа 100% реимбурсиране на медикамент за лечение на лупус настояват от Националния алианс на хората с редки болести в позиция, изпратена до медиите.
Заболяването системен лупус еритематозус (Systemic Lupus Erythematosus) е признато за рядко у нас след заседание на Националния консултативен съвет по редки болести към МЗ през ноември тази година, а от 2014 г. НЗОК за първи път ще реимбурсира медикамент за лечение на болестта. Реимбурсацията обаче е на 75%, което означава, че пациентите, страдащи от лупус, трябва да доплащат около 600 лв. месечно за достъп до терапията.
А благодарение на нея болните постигат добро качество на живот, намалява се броят на усложненията при сравнително добра поносимост и има по-малко странични реакции, обясняват от НАХРБ.
Настояваме Съветът по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти да вземе решение за промяна в процента на реимбурсация – от 75% на 100% за този лекарствен продукт, за да може всички нуждаещи се пациенти да имат достъп до качествено и съвременно лечение, се казва в позицията на пациентската организация.
НАХРБ също така разчита на публикуването на Изисквания на НЗОК при лечение на системет лупус еритематозус във връзка с включения в Позитивния лекарствен списък лекарствен продукт, което ще позволи ефективното реимбурсиране и достъп до лечение на българските пациенти още от месец януари 2014 г.
Смятаме, че при наличието и осигурения достъп до подобна съвременна терапия, е недопустимо пациентите в България да бъдат лишени от нея поради финансова невъзможност да покрият остатъка от непълното реимбурсиране от страна на държавата, казват още от организацията.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД