Продължителността на живота у нас остава по-ниска от тази в ЕС

Продължителността на живота у нас остава по-ниска от тази в ЕСЕдин от всеки трима българи е ползвал Бърза помощ през миналата година, сочи годишният доклад за състоянието на здравето на гражданите, който ще разгледа Министерският съвет днес. Половината от случаите са свързани с оказване на помощ на пациенти, които по принцип е трябвало да се обслужат от лечебни заведения за спешна помощ и специализирана извънболнична помощ и не са обект на спешната медицинска помощ.
Кабинетът ще одобри и наредба за разделно събиране на биоотпадъци. Тя предвижда кметовете на всички общини в страната да осигурят до края на 2016 г. разделното събиране и оползотворяване на една четвърт от биоотпадъците, генерирани при тях.
Според доклада за здравето на българите средната продължителност на живота у нас продължава да нараства, но остава по-ниска от тази в ЕС. Запазва се дълготрайната тенденция за намаляване на раждаемостта. През 2012 г. броят на абортите у нас е два пъти по-висок от средния за Европа, а всеки десети е направен на жена до 19-годишна възраст.
Всеки четвърти починал български гражданин е бил до 65-годишна възраст, а водещите болести с летален край са на органите на кръвообращението и онкологичните заболявания. Основните проблеми при здравето на децата са наднорменото тегло, очните аномалии и болестите на нервната система.
Наредбата за биоотпадъците предвижда до 2020 г. общините да оползотворяват половината от генерираните биоотпадъци, а до края на 2025 г. неоползотворени могат да са само една трета от биоотпадъците, образувани на територията на общината. Според документа на всеки пет години във всяка община в страната ще се прави морфологичен анализ на състава и количеството отпадъци.
Мерките, които се препоръчват на кметовете са въвеждането на разделното събиране на генерираните биоотпадъци от домакинствата, оползотворяването на отпадъците от парковете и градините, въвеждането на компостиране на място, както и информационни кампании за повишаване на знанията на жителите за разделното събиране на боклука.
Биологичните отпадъци ще се събират в кафяви на цвят кофи за смет. Наредбата предвижда до края на тази година, която завършва след по-малко от 30 дни, общините да постигнат ограничаване наполовина на депонираните в местните сметища биоотпадъци спрямо нивата от 1995 г.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД