Залагат в бюджета 170 млн. за хора с увреждания

Залагат в бюджета 170 млн. за хора с уврежданияОколо 170 млн.лв. са заложени в бюджета за 2014 г. за хората в увреждания. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по повод Международния ден на хората с увреждания. Предвидената сума е с 12 млн.лв. повече в сравнение с 2013 г. По неговите думи средствата ще бъдат вложени не само за лечението, но и за интеграцията на тези хора в обществото, който всъщност е и основният проблем. Министър Адемов посочи, че е взето решение да се организират регулярни срещи между социалното министерство и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, за да могат да се обсъждат и съответно да се решават проблемите на тези хора, за да чувстват те като пълноправни граждани в обществото.
Той допълва, че в центъра на общественото внимание не бива да бъде поставено увреждането, а личността и индивидуалните способности и потребности на хората. По данни на Националния статистически институт хората с призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане в България са над 480 000 души. У нас тези хора срещат множество трудности. За голяма част от тях е затруднен достъпът до образование, защото в страната няма достатъчно училища, пригодени за деца със специални потребности. За никого не е тайна и крайната липса на рампи за инвалидни колички в обществените и жилищни сгради, както и в превозните средства на градския транспорт. Днес в цялата страна ще се проведат образователни и благотворителни мероприятия за постигането на ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания.
"Здравна поща", i


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД