Посолски комплекси ще се ползват от деца, лекуващи се в чужбина

Посолски комплекси ще се ползват от деца, лекуващи се в чужбина По инициатива на Министерство на здравеопазването и Фонда за лечение на деца в чужбина се състоя среща между представители на двете институции и представители на Външно министерство.
Повод за обсъжданията бяха предложенията на Министерство на здравеопазването част от посолски комплекси на Република България да се използват от Фонда за безвъзмездно ползване, където да бъдат настанявани децата, които имат нужда от лечение в чужбина. Това е възможност да бъдат съкратени разходите по престоя на нуждаещите се семейства, както и начин държавата да окаже помощ при пребиваването на болните деца зад граница и да се осигури надеждност, сигурност и спокойствие за тях и техните родители.
Към момента настаняването на децата и техните придружители се осъществява в хотел, квартира или определени за целта помещения към лечебните заведения, което води до ангажирането на значителен финансов ресурс от бюджета на Фонда. Настаняване, също така, се осъществява и в някои посолски комплекси на българските дипломатически мисии, но този въпрос засега не е категорично решен.
Директорът на Фонда д-р Ива Станкова благодари за отзивчивостта на служителите от Външно министерство и подчерта, че целта на предлаганата инициатива е „да направим възможно най-лесно и сигурно пребиваването на българското дете, което заминава за лечение в чужбина”. Тя допълни, че ако тази идея бъде реализирана, „това ще ни даде възможност и за по-точно процедурно решаване на проблема за дълго пребиваващите за лечение в чужбина деца (месеци, дори години) с тежки хронични заболявания.” По този начин ще се постигне значителен социален ефект чрез реализираната политика на държавата за грижата за българските деца. Представителите на МВнР от своя страна изказаха съпричастност към проблема на децата, които заминават за лечение в чужбина, и готовност да помогнат за неговото решаване в рамките на техните възможности.
Предстои от Външно министерство да се направи оценка на сградния фонд на ведомството в чужбина и да се коментират възможностите за общи действия между двете ведомства в помощ на нуждаещите се деца и техните семейства.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД