26 лекарства за 15 млн. ще купи държавата за болните от СПИН

26 лекарства за 15 млн. ще купи държавата за болните от СПИНОт началото на годината в страната са регистрирани нови 181 ХИВ-позитивни лица, съобщават от Министерството на здравеопазването. От новорегистрираните лица 150 са мъже и 31 - жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на жените. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените - 52 години. Тази година близо 39% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години. Най много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 26, Пазарджик – 13, Варна –12. Близо половината от тях са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и от неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи.
Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено рискови групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 37% (67 лица) и инжекционно употребяващи наркотици – 16% (29 лица) от новорегистрираните ХИВ случаи. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици. През 2012 г. те са били 26% от новорегистрираните. Увеличава се обаче делът на лицата сред хомо/бисексуалната общност . През 2012 г. те са били 35% от новорегистрираните. През 2013 г. са открити и три ХИВ позитивни жени от общо консултирани и изследвани над 30 000 бременни.
Анализът показва, че 12% от новооткритите случаи са чуждестранни граждани с различна продължителност на пребиваване в страната. Във връзка с увеличаването на броя на бежанците и мигрантите в страната и с оглед превенцията на ХИВ/СПИН бяха удвоени графиците на НПО, които предоставят безплатно и анонимно изследване и консултиране и превантивни услуги при работа на терен. За момента няма регистрирани ХИВ позитивни лица сред сирийските бежанци.
Към 30 септември общо 596 лица получават необходимата терапия, а общо 829 лица са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ. През 2013 г. МЗ осигурява средства за закупуване на 23 медикамента на стойност близо 12 милиона лева. През 2014 г. се предвижда да бъдат закупени 26 медикамента на обща стойност около 15 милиона лева, като са включени три нови медикамента.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД