Нови 22 деца одобри Фондът за лечение на деца

Нови 22 деца одобри Фондът за лечение на децаНа редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца” бяха разгледани заявленията на 37 деца. Бяха одобрени заявленията на общо 22 деца. Осем деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 12 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението в чужбина. Вземането на решения по 9 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат изискани допълнителни медицински становища и да бъдат получени оферти от чуждестранни лечебни заведения.
Шест заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени пет деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България; едно дете, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
Общата гласувана сума е в размер на 167 741.27 лв. – в това число за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 98 102.50 лв.; за лечение в България – 61 910 лв.; за доплащане на лечението – 7728.77 лв.
За периода от предишното заседание на Обществения съвет към Фонда от 12 ноември до настоящото по спешност са били одобрени общо 20 деца за сумата от 55 440 лв.
18 от тях са били одобрени по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България, а 2 - по Протокол № 15 за закупуване на ортопедични медицински изделия за лечение в България.
От началото на годината „Фонд за лечение на деца” е одобрил лечението на общо1143 деца, от които в чужбина – 331 и за лечение в България – 812. Размерът на одобрената до момента сума за лечение възлиза на 11 713 063.39 лв.    
Следващите заседания на Обществения съвет за месец декември ще се проведат на 3 декември и на 17 декември.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД