ЕС дава 91 млн. евро за разработване на нови антимикробни средства

ЕС дава 91 млн. евро за разработване на нови антимикробни средстваПроучване, публикувано от Европейската комисия, показва спад на употребата на антибиотици при хората от 2009 г. насам и нарастваща осведоменост на обществеността за това, че антибиотиците не убиват вируси.
Тази положителна новина обаче, е помрачена от оповестените едновременно с нея от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията данни. Те показват, че в Европа подчертано се увеличават полирезистентните грам-отрицателни бактерии, които са устойчиви на карбапенеми. Карбапенемите са най-нови антибиотици, използвани като последно средство за лечение при вътреболнични инфекции.
Затова Комисията засилва борбата срещу антимикробната резистентност чрез финансиране на 15 нови изследователски проекта (MEMO/13/996) и хармонизиране на правилата относно събирането на данни за антимикробната резистентност, свързана с животни и храни (MEMO/13/994).
ЕС инвестира около 800 млн. евро в свързани с антимикробната резистентност изследвания, включително чрез Инициативата за иновативни лекарства. Комисията обявява старта на 15 нови изследователски проекта, които ще получат общо 91 млн. евро от бюджета на ЕС. В рамките на проектите, в които участват 44 малки и средни предприятия, както и университети и други изследователски организации, ще се разработват нови антимикробни средства или алтернативи като фаги и ваксини. Също така ще се търси отговор и на въпроса за антибиотичната резистентност в рамките на хранителната верига и ще се изследват нанотехнологии, с помощта на които биха могли да бъдат разработени антимикробни лекарства.
Няколко проекта, финансирани по линия на здравната програма, се занимават например с неправилната употреба на антимикробни агенти в хуманната медицина, с осведомеността на заинтересованите лица - лекари, фермери, фармацевти и пациенти, както и с продажбите на антимикробни средства без рецепта. Освен това, Комисията се намира в последната фаза на преразглеждане на правните инструменти за ветеринарните лекарствени продукти и медикаментозните фуражи, с което ще се отговори на проблема с антимикробната резистентност в тези области.
Антимикробните средства включват антибиотиците, които са от решаващо значение за лечението на хората и животните, и могат да се използват също така като дезинфекционни и антисептични средства, както и като други хигиенни продукти. Използването им понижава значително опасността от инфекциозни заболявания. Антибиотиците играят изключително важна роля в медицината. Те се използват при процедури като трансплантации и химиотерапия.
С течение на годините обаче бактериите придобиват резистентност към антибиотиците. Тази резистентност се проявява при вътреболнични инфекции, инфекции на дихателните пътища, менингит, диария и предавани по полов път инфекции. Резистентните бактерии могат да се предават от животните на хората по хранителната верига или посредством пряк контакт.
След като през 90-те години на миналия век антимикробната резистентност беше призната за сериозна заплаха за общественото здраве, Комисията започна разнообразни инициативи и действия в различни сектори като хуманната и ветеринарната медицина, храните и фуражите и научноизследователската дейност. Планът за действие от 2011 г. е последната от поредицата мерки, предприети от Комисията за справяне с антимикробната резистентност.
„Здравна поща”, източник: ЕК

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД