БЛС: Правителството потвърди съгласие с исканията на лекарите

БЛС: Правителството потвърди съгласие с исканията на лекаритеСлед разискване на държавния бюждет в парламента Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите потвърдиха ангажиментите на правителството за съгласие с исканията на лекарите. Това съобщават от Български лекарски съюз.
Очаква се 28-те колегии на БЛС да разгледат предложенията на регионално ниво и да дадат своето становище. Те ще трябва да посочат дали одобряват мерките и дали подкрепят ефективни протести, или запазват готовност за такива, дори при неизпълнение на само един от ангажиментите.
В случай, че колегиите изберат ефективния протест, се очаква да посочат приблизителен брой на участници от съответния регион, казват от управата на БЛС.
Ако предложените мерки бъдат приети от повечето регионални колегии, те ще бъдат оформени в съответния документ/споразумение, който след тяхното одобрение ще бъде подписан между представители на правителството и ръководството на БЛС.
Тъй като документът ще включва и Български зъболекарски съюз, ще бъда създадена нова точка 7, в която ще бъде прибавен текстът, че с 10 млн. лв. ще бъдат увеличени срествата за стоматологична дейност.
От БЛС припомнят, че след решението на НС на организацията на 8 ноември, предложенията на управителния съвет бяха изпратени вчера на правителството. Предложенията включват следните 6 точки:
1.Приемане и публикуване в Държавен вестник на Правилата за добра медицинска практика, предложени от Български лекарски съюз в МЗ. Срок за публикуване до 31.12.2013 г.
2. Гарантиране на стопроцентово плащане на болничната медицинска помощ за септември 2013 г. – 27 млн.лв. до 10.12.2013 г. Заплащането на не разплатените здравноосигурителни плащания за болнична помощ за месеците октомври и ноември 2013 г. да се извърши до 20.01.2014 г.
3. НЗОК сключва анекси с лечебните заведения най-късно до 10.12.2013 г., с които се регламентира изпълнението на т.2.
4. Преминаване на финансирането и осигуряването на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации от НЗОК към МЗ, считано от 01.01.2014 г., като сумата от 29 млн. лв. остава в бюджета на НЗОК.
5. МЗ ежемесечно изплаща разликата в потребителската такса за пенсионери до 2.90 лв.
6. Създаване на работна група към Министерски съвет, в която да бъдат включени всички заинтересовани страни, с цел обсъждане на дългосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобряването на контрола на здравната система до 20.11.2013 г.
„Здрана поща”, източник: БЛС

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД